Államtudomány

 • Magyarország átalakuló közigazgatási bíráskodása

 • A közszolgáltatások megszervezése és politikái a változások tükrében

 • Közigazgatási bíráskodás - így vagy úgy..?

Áttekintő adatok a népszavazás kapcsán

 • Áttekintő adatok a népszavazás kapcsán

  A népszavazás előtt nagy dilemma volt az ellenzéki pártok, civil és egyéb szervezetek számára hogyan viszonyuljanak a kvóta referendumhoz. Voltak, akik érvénytelen szavazatok leadására buzdítottak (TASZ, Magyar Helsinki Bizottság stb.), mások bojkottra ösztönöztek, míg a kormánypárt a „nem” szavazatok leadását támogatta.

Menedékkérők jogi helyzete az EU-ban és tagállamaiban – Mi a tétje a népszavazásnak?

Kormánykampány – Avagy megszólalhatnak-e az államhatalom szervei népszavazási kampány során?

 • Kormánykampány – Avagy megszólalhatnak-e az államhatalom szervei népszavazási kampány során?

  A közelmúltban a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a Kúria elé került a kérdés, hogy folytathatnak-e az állami szervek politikai motiváción alapuló propaganda-tevékenységet népszavazási kampány során, vagy semlegesnek kell maradniuk az álláspontok tekintetében. Az elemzés rámutat: a kormány által kezdeményezett népszavazási eljárásban a tájékoztatási feladaton túlmenő, kifejezett kampánytevékenység nem védhető a véleményszabadság instrumentális igazolásával. Tovább... (Szilágyi Emese)

Közigazgatási bíráskodás - így vagy úgy..?

Az Uber-kérdés és a taxipiac helyzete: az orosz szövetségi versenyhivatal álláspontja

Alkotmánybírósági döntések a gyülekezési jogról és a devizahitelesekről

Papíron vagy elektronikusan, avagy az e-perek jelene és jövője

 • Papíron vagy elektronikusan, avagy az e-perek jelene és jövője

  Július 1-jén hatályba léptek a Pp. elektronikus kommunikációra vonatkozó rendelkezései, amelyek jogi képviselők és gazdálkodó szervezetek számára kötelezővé teszik az elektronikus kapcsolattartást a bíróságokkal. De vajon milyen változásokat hoz mindez és fel vannak-e készülve az érintettek az informatika újításainak hatásaira? Tovább... (Farkas Regina)

Közjavak Workshop

 • Közjavak Workshop

  A MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport a rendszeresen tartott konzultatív ülései mellett, 2016. május 31-én „Hallgatói Workshopot” rendezett a Közjavak.hu blog működésével összefüggésben; a már elért eredmények értékeléséről, valamint szakmai és módszertani kérdések megvitatásáról. A csapat „magva” lassan egy éve dolgozik együtt a Blog keretei között, akik mellett további résztvevők is – mind az egyetem berkein belülről (oktatók és hallgatók egyaránt), mind pedig szakmai, tudományos körökből – nagyszámban működtek közre a bejegyzések publikálásában. Tovább...

Egy új kezdet az állami tisztviselők világában?

 • Egy új kezdet az állami tisztviselők világában?

  Alig egy hete annak, hogy az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, mely szerint lehetővé válik, hogy az állami tisztviselőkre nézve speciális képzési követelményeket határozzanak meg.

A kártérítés mint policy formáló eszköz – A kártérítési jog „közjogiasodása”

 • A kártérítés mint policy formáló eszköz – A kártérítési jog „közjogiasodása”

  A kártérítési jog célját illetően évszázadokon keresztül tartotta magát az az elképzelés, miszerint a reparáció és a prevenció párharca határozza meg e jogterület alapvető funkcióját. Napjainkban azonban a kártérítési jog olyannyira töredezett és szerteágazó területté nőtte ki magát, hogy klasszikus polgári jogi jogkövetkezmény jellegén, helyreállító és megelőző funkcióján túl számos, a közjoggal rokonítható tulajdonságot is felmutat. Miben nyilvánul ez meg? Tovább... (Zoványi Nikolett)

Oldalak